Thanh niên đặt hàng rồi boom hàng ace chú ý

Hiện tại sau đây là những người đã đặt hàng mà hẹn tới lui, k chịu nhận hàng gọi không nghe máy. Anh chú ý những thanh niên này nhé.

Thanh niên đặt hàng rồi boom hàng ace chú ý Thanh niên đặt hàng rồi boom hàng ace chú ý Thanh niên đặt hàng rồi boom hàng ace chú ý Thanh niên đặt hàng rồi boom hàng ace chú ý

 

Call Now Button0784372432
Contact Me on Zalo